Một khu vườn tươi sáng sẽ làm bừng lên sức sống cho những khối kiến trúc quen thuộc. Tại Lavita Garden, mỗi căn hộ đều được thiết kế hiện đại nhằm tận dụng tối đa diện tích sử dụng cho mọi hoạt động của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, mỗi căn hộ đều có những khoảng không thoáng đãng giúp bạn tạo nên những mảng xanh tươi mát cho ngôi nhà của mình.

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 4 – 21 (Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

Căn hộ A4, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ B1, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ B13, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ B7, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ A13, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ A1, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ A3, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ B14, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A7, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A8, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A9, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ B10, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ B11, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A21, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A20, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A19, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A18, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A17, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A16, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A15, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A14, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ B5, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ B4, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ B3, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ B2, 2 phòng ngủ, diện tích 68,76m2
Căn hộ A5, 1 phòng ngủ, diện tích 51,10m2
Căn hộ A6, 1 phòng ngủ, diện tích 51,10m2
Căn hộ A10, 2 phòng ngủ, diện tích 65m2
Căn hộ A11, 2 phòng ngủ, diện tích 65m2
Căn hộ B8, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ A12, 2 phòng ngủ, diện tích 71,40m2
Căn hộ B15, 2 phòng ngủ, diện tích 69,78m2
Căn hộ A2, 2 phòng ngủ, diện tích 69,78m2
Căn hộ B12, 2 phòng ngủ, diện tích 71,68m2
Căn hộ B6, 2 phòng ngủ, diện tích 61,20m2
Căn hộ B6, 2 phòng ngủ, diện tích 61,20m2

Một khu vườn tươi sáng sẽ làm bừng lên sức sống cho những khối kiến trúc quen thuộc. Tại Lavita Garden, mỗi căn hộ đều được thiết kế hiện đại nhằm tận dụng tối đa diện tích sử dụng cho mọi hoạt động của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, mỗi căn hộ đều có những khoảng không thoáng đãng giúp bạn tạo nên những mảng xanh tươi mát cho ngôi nhà của mình.

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 4 – 21

MẪU CĂN HỘ

Hotline: 1900 6958